PROJEKTY WNĘTRZ PUBLICZNYCH

SALON FRYZJERSKI
SALON JUBILERSKI
GABINETY LEKARSKIE
BAR LODOWY W RZYMIE, Ice Club Roma, Via della Madonna dei Monti, 18-19, 00184 Roma, Italy
BAR LODOWY W LINDOS, Krana Lindos square Líndos, Dhodhekanisos, Greece